TTA Logo

TEXT-AND-TALK Academy
โรงเรียนพัฒนาการภาษาสากล

Language Development and Teacher Training School 
1961 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone: 02 561 3443, Fax 02 561 4381 http://www.langserv.com
“The Language Service Institute that Cares”

อบรมภาษาโดยมืออาชีพถึงที่บ้านท่าน
หรือสถานที่ประกอบธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก

มีภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษด้วย
ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น

(อัตราค่าอบรมอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ เนื่องจากมีครูผู้สอนจำนวนจำกัด)

 โครงการอบรมภาษาแบบส่วนตัวของ TEXT-AND-TALK

Little StudentsBig Students

นทุกวันนี้ เมื่อทุกคนเข้าอินเตอร์เน็ต นักธุรกิจชาวไทยจะต้องมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากขึ้น ในขณะที่ชาวต่างประเทศที่ทำธุรกิจในประเทศไทยก็ค้นพบและเข้าใจว่ากิจกรรมต่างๆ ก็ยังต้องต้องพึ่งการใช้ภาษาไทยอยู่ดี อันที่จริงแล้ว สำหรับนักธุรกิจทุกสัญชาติ (และลูกหลาน) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศมากกว่าคนที่ทำธุรกิจยุคก่อนหน้านี้ ทั้งพูดและเขียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่น ๆ


ตามที่ท่านจะได้เห็นต่อไปเนื่องจากเราเน้นย้ำในการจัดการอบรมภาษาให้กับท่านถึงที่บ้านหรือถึงที่ออฟฟิศแทนที่ท่านจะต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนรับรองได้ว่าไม่มีโรงเรียนหรือสถาบันอบรมภาษาแห่งใดที่จะมีประสบการณ์มากกว่านี้และสามารถช่วยครอบครัวและพนักงานของท่านให้สามารถเติมเต็มความท้าทายทางด้านภาษาอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เท่ากับ TEXT-AND-TALK อีกแล้ว

เพื่ออธิบายให้ท่านเข้าใจความหมายของเราเราขออธิบายดังนี้ ท่านคงตระหนักดีว่าคนหรือครอบครัวจำนวนมากที่จ้างครูที่เป็นเจ้าของภาษาให้สอนลูกหลานหรือพนักงาน (หรือแม้แต่ตัวเขาเอง) มักจะจ้างครูที่ เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวแนะนำให้ และในบางครั้งก็จะได้ครูดีๆ ด้วยการใช้วิธีการนี้!

แต่บ่อยครั้งที่เพื่อหรือสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถตัดสินได้ดีพอว่าครูคนนั้นจะมีประสิทธิผลในการสอนท่านหรือครอบครัวอันเป็นที่รักของท่านได้มากน้อยเพียงไร

และโดยทั่วไปเหตุผลที่คนไทยชอบแนะนำต่อกันไปก็เป็นเพราะครูคนนั้นมี “บุคคลิกภาพที่ดี” หรือ “เป็นผู้ยากจน” แน่นอน นี่เป็น “วิถีไทย” ที่มีมานาน เพราะว่าคนไทยเป็นคนที่คนทั่วโลกมักจะชอบในเรื่องของ “ความรู้สึกสงสาร” ในความยากลำบากของผู้อื่น

นี่ไม่ใช่หนทาง ที่ดีที่สุด ในการหาครู เพียงเพราะครูคนนั้นมีบุคคลิกภาพที่ดีและเป็นมิตร แต่หากจะต้องเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติและประสบการณ์อย่างสมบูรณ์ ในการสอนตามครอบครัว ครอบครัวของท่านก็เช่นกัน เพราะว่าท่านไม่สามารถเสียเวลาได้อีกต่อไป ในการเตรียมตัว ที่จะเผชิญกับความจำเป็นในการพูดภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอื่น) ในการทำธุรกิจในยุคใหม่นี้ หรือเพื่อช่วยให้ลูกหลานของท่านได้ข้ามผ่านความกลัวและความลังเลเกี่ยวกับเจ้าของภาษาของภาษานั้นๆ ก่อนที่พวกเขาจะออกไปประกอบอาชีพข้างนอก อย่างไรก็ตาม “วิถีไทย” แบบดังเดิมนั้นถูกต้องที่สุดในแง่ที่ว่า ครูที่ท่านหามาเพื่อสอนคนในครอบครัวหรือลูกหลานของท่านควรมาจากการแนะนำต่อกันมา!

จากทุกพื้นที่ของเมืองที่ท่านอยู่ (หรือใกล้กับที่ท่านอยู่) และจากพื้นที่ที่ครูที่มีประสบการณ์ของเราจำนวนมากอาศัยอยู่ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม เราจึงเลือกเฉพาะครูที่มีทักษะที่ดีที่สุดและได้รับการแนะนำเป็นอย่างมาก และเราได้รวบรวมประวัติการศึกษาและประวัติการสอนของครูเหล่านั้น

ดังนั้น เมื่อที่ปรึกษาของเราเดินทางไปพบท่านเพื่อ กำหนดรูปแบบโปรแกรมการศึกษาที่สมาชิกของแต่ละครอบครัวหรือแต่ละบริษัทต้องการ ท่านจะสัมผัสได้ในใจของท่านเองว่า ครูเหล่านั้นได้ถูกคัดเลือกจากกระบวนการให้มีบุคคลิกภาพที่มีจริยธรรมอย่างสูงและมีความปลอดภัยที่ท่านจะมอบหมายไว้วางใจให้ดูแลลูกหลานของท่าน ซึ่งในปัจจุบันนี่เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกครูที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่มาสอนถึงที่บ้านท่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตารางสอบของครูนั้นแน่นมาก ท่านจะไม่สามารถพบครูที่เราเลือกให้กับท่านได้จนกว่าจะถึงการเรียนการสอนในครั้งแรก และเราขอให้ท่านอดทนรอประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ครูมาเริ่มสอนท่าน โดยในขณะนั้นเราจะต้องทำการสัมภาษณ์และคัดเลือกครูที่เหมาะสมเพื่อให้การเรียนของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ครูท่านนี้จะถูกเลือกจากความเยี่ยมยอดทางภาษาอังกฤษโดยไม่ยึดติดกับสัญชาติหรือเพศหญิงหรือเพศชาย สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านคือท่านจะได้ครูที่เหมาะสมกับท่านที่สุด!

โปรแกรมการเรียน เรามีครูที่มีประสบการณ์และมีพลังที่สามารถทำการสอนไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแบบใดหรือระดับไหนที่ครอบครัวหรือบริษัทของท่านต้องการ เช่น การสนทนาและการเขียนเพื่อธุรกิจทั่วไปและเพื่อธุรกิจเฉพาะ  ศัพท์/การสร้างคำ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย หรือภาษาญุ่ป่นเพื่อการอยู่รอด และตัวอย่างสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ เช่น TOEFL TOEIC IELTS มัธยม หรือ อบรมความเข้าใจการอ่านหนังสือเรียนต่างประเทศ เป็นต้น

เพื่องานที่ดีที่สุดของเรา สิ่งที่สำคัญมากๆ (สำหรับคนไทย) ที่เป็นสมาชิกที่จะเข้าเรียนกับเราไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คือการทำ สอบวัดระดับความสามารถของ TEXT-AND-TALK (เป็นแบบทดสอบที่ทำขึ้นเฉพาะเพื่อใช้วัดระดับปัญหาและระดับความสามารถสำหรับคนไทย) แบบทดสอบนี้ค่อนข้างง่ายแต่เข้มข้นและจะทำให้แผนกการศึกษาของเรา (รวมถึงครูผู้สอนท่านด้วย) ในการสื่อการสอนที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ และเพื่อใช้ในการสร้างกระบวนการสอนเพื่อให้ได้ ผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถวัดได้ ในขณะเดียวกัน เราจะไม่ “เคร่งเครียด” กับการเรียนของท่าน เราจะทำในสิ่งที่ท่านต้องการให้เราทำ!

หากท่านต้องการบอกครูที่สอนท่านให้สอนในประเด็นที่ท่านต้องการและ เสริม ในสิ่งที่ครูสอนและฝึกท่านโดยการเตรียมการสอนมาในครั้งหน้า ครูก็ยินดีเตรียมการสอนให้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงต้องมี “ลำดับการเรียนรู้” ที่จะต้องดำเนินตามเพื่อนักเรียนจะได้ไม่สับสนและลืมความรู้ที่ยากเกินไปสำหรับพวกขา ก่อนที่นักเรียนจะมีโอกาสเรียนและฝึกฝนทักษะอื่นๆ ที่อาจจะต้องทำการปูพื้นฐานก่อน

อัตราค่าสอน จำนวนวัน และช่วงเวลาเรียน โปรแกรมของเราถูกออกแบบเพื่อช่วงทั้งครูและนักเรียน ประการแรก โปรแกรมจะช่วยนักเรียนในพื้นที่พักอาศัยที่เรียนอยู่ที่บ้านรวมถึงนักเรียนที่อาศัยอยู่กับธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก นี่ก็เพราะว่า เราเรียกเก็บอัตราค่าเล่าเรียนจากท่านในอัตราต่ำกว่าที่เราเรียกเก็บจากนักเรียนกลุ่มที่ใหญ่กว่า และอีกเหตุผลหนึ่งคือครูที่สอนท่านมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือกลุ่มเรียนรู้ขนาดเล็กอยู่แล้ว และประการที่สอง โปรแกรมของเราช่วยให้ครูของเรามีตารางการสอนเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปสอนไกลยังต่างพื้นที่ แต่สำหรับครูภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาญี่ปุ่นอาจทำแบบนี้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับบริเวณพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบริษัทหรือครอบครัวส่วนใหญ่อยากให้ครอบครัวหรือพนักงานทำการเรียนในช่วงตอนเย็น ทำให้ตารางสอนของครูมักจะช่วงในช่วงระหว่างวัน บางกลุ่มก็ชอบที่จะเลือกเรียนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม เราสามารถดำเนินโปรแกรมได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น

1. นักเรียนในแต่ละห้องเรียนจะต้องไม่เกิน 4 คน อย่างไรก็ตาม เราสามารถทำการสอนกลุ่มใหม่หลังจากที่สอนกลุ่มก่อนหน้าเสร็จแล้วเพื่อที่ว่าคนที่ความจำเป็นและระดับความสามารถที่ต่างกันจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

2. การเรียนในช่วงระหว่างวัน การเรียนในช่วงระหว่างวันจะต้องเรียน 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ยกเว้นว่าจะมี 2 ห้องเรียน จึงจะสามารถแบ่งเป็นห้องละ 1 ชั่วโมงได้ และจะต้องเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ หรือวันอังคารและวันพฤหัสบดี สามารถเลือกเวลาเรียนได้เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และเลิกเรียนไม่ช้ากว่า 14.30 น. เพื่อให้ครูมีเวลามากพอที่จะเดินทางไปสอนในช่วงเย็นต่อซึ่งโดยมากก็จะต้องเดินทางไปยังพื้นที่อื่น

3. การเรียนในช่วงเย็น การเรียนในช่วงเย็นก็จะต้องเรียน อย่างน้อย 2 ชั่วโมงเช่นกัน ยกเว้นว่าจะมี 2 ห้องเรียน จึงจะสามารถแบ่งเป็นห้องละ 1 ชั่วโมงได้ และจะต้องเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ หรือวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยเริ่มเรียนไม่เร็วกว่าเวลา 17.00 น. และเลิกเรียนไม่เกิน 21.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ครูมีเวลาเดินทางจากการสอนช่วงระหว่างวันไปยังบ้านท่านได้ทันเวลา

4. การเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ การเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ต้อง เรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ยกเว้นว่าจะมี 2 หรือมากกว่า 2 ห้องเรียน จึงจะสามารถแบ่งเป็นห้องละ 1 ชั่วโมงได้ และจะต้องเริ่มเรียนไม่เร็วกว่า 08.00 น. และเลิกเรียนไม่เกิน 16.00 น .

5. ค่าเรียนรายชั่วโมงและค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าเรียนสำหรับชั้นเรียนระหว่างวัน @700 บาท/ชั่วโมง และค่าเรียนรายชั่วโมงสำหรับชั้นเรียนช่วงเย็นและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ @800 บาท/ชั่วโมง สื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจัดเตรียมให้กับนักเรียนจะถูกเรียกเก็บจากกลุ่มผู้เรียนตามต้นทุนจริงและต้องจ่ายให้กับครูโดยตรง หากข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ทาง TEXT-AND-TALK Academy จะแจ้งให้ท่านทราบ

6. ความยาวของชั้นเรียน ความยาวของแต่ละชั้นเรียนเป็น 30 ชั่วโมง โดยจ่ายค่าเรียนทั้งหมดของแต่ละชั้นเรียนล่วงหน้าให้กับ TEXT-AND-TALK Academy โดยคำนวณจากอัตราค่าเรียนรายชั่วโมงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ท่านสามารถขอต่อระยะเวลาเรียนได้ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วโดยแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ครูที่ถูกส่งไปสอนท่านยังบ้านของท่านเป็นครูที่ว่าจ้างโดย TEXT-AND-TALK Academy ดังนั้น ท่านจะจ้างครูโดยตรงไม่ได้ หากเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นครูของท่านจะถูก TEXT-AND-TALK Academy เลิกจ้าง

7. การยกเลิกชั้นเรียน หากท่านยกเลิกชั้นเรียนทางเราจะนับเป็นชั่วโมงเรียน ยกเว้นแต่ว่าท่านยกเลิกชั้นเรียนไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน หากท่านแจ้งให้ทางเราและครูผู้สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน การยกเลิกกระทันหันก็ขอให้แจ้งทางเราและครูผู้สอนทราบแม้ว่าท่านจะเสียชั่วโมงเรียนไปก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ครูผู้สอนเดินทางไปจนถึงที่บ้านท่านแล้วค่อยทราบว่าท่านไม่ว่างเรียน ครูอาจยกเลิกชั้นเรียนได้ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น โดยที่ท่านแลกลุ่มของท่านยังได้รับชั่วโมงเรียนตามปกติอยู่โดยไม่ลดจำนวนชั่วโมงลงแต่อย่างใด ในทำนองเดียวกัน ครูผู้สอนจะต้องแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดว่าจะไม่สามารถมาทำการสอนได้ตามกำหนดเพื่อให้ท่านไม่เสียเวลาในความไม่สะดวก

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูผู้สอน โดยปกติ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูผู้สอนจากท่าน อย่างไรก็ตาม เว้นเสียแต่ว่าท่านต้องการเริ่มเรียนก่อนเวลาที่เราจะจัดหาครูที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ของท่านได้และเราจะต้องมอบหมายหน้าที่ให้กับครูท่านอื่นที่อยู่ในพื้นที่อื่นไปสอนท่าน เราขอให้ท่านจ่ายค่าเดินทางของครูผู้สอนด้วย โดยไม่ต้องจ่ายที่เราแต่ขอให้ท่านจ่ายให้กับครูผู้สอนโดยตรงในจำนวนเงินตามที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย!

การรับประกันความก้าวหน้าทางการเรียนของท่าน สถาบันของเรา เสนอแนวทางให้ครูของเราทำการประเมินผลการสอน เก็บบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียนโดยการสอบและโดยวิธีการอื่นๆ และช่วยครูในการวางรูปแบบหลักสูตรใหม่อย่างรอบคอบทุกๆ การเรียน 30 ชั่วโมง และที่แน่นอนที่สุดคือครูของท่านจะสามารถเข้าห้องสมุดของเราซึ่งมีวัสดุสื่การเรียนการสอนจำนวนมากตลอดเวลา!

ท่านจะดีรับการประกันว่าจะไม่มีความผิดพลาดในประสิทธิผลของการสอน แม้ว่าเหตุการณ์เร่งด่วนของครูอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก แต่ก็อาจมีบางกรณีที่ครูลาออกจากการสอนก่อนถึงเวลาที่กำหนด
สถาบันของเราจะจัดเตรียมครูที่มีทักษะและประสบการณ์อย่างดีมาทำการสอนแทนครูของท่านหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์
นับจากวันที่ครูของท่านลาออกไป  และเราจะทำการบันทึกผลการสอนของครูของท่านอย่างสมบูรณ์ ครูคนใหม่ของท่านจะสามารถดำเนินการสอนในชั้นเรียนของท่านจนกว่าจะจบโดยไม่กระทบต่อผลการเรียนการสอนของทั้งครูและนักเรียน!

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฏ เงื่อนไข และข้อดี นี่คือความยุติธรรมและปกป้องพวกเราเองซึ่งได้แก่ตัวท่าน ครูของท่าน และสถาบันของเรา

เลือกเลย ก็เพียงแค่เลือกครูที่เหมาะสมกับท่าน ครอบครัวของท่าน บริษัทของท่าน และอนาคตของท่าน! หากท่านมีข้อสงสัยประการใด

และต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาโทรหาเราที่หมายเลขโทรศัพท์  02 561 3443
หรือส่งอีเมลล์หา Benjamin โดยการกดเลือกส่งอีเมลล์จากแถบข้างล่างนี้


send mail

Send E-mail

Copyright © 2000-2012 TEXT-AND-TALK Consultancy (Thailand) Ltd.
All rights reserved.
Report technical problems to webmaster@langserv.com