TTA Logo

TEXT-AND-TALK Academy
โรงเรียนพัฒนาการภาษาสากล

Language Development and Teacher Training School 
1961 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone: 02 561 3443, Fax 02 561 4381 http://www.langserv.com

“The Language Service Institute that Cares”

ทำไม TEXT-AND-TALK จึงเป็นสถาบันให้บริการทางด้านภาษาที่คนชื่นชอบ

TEFL COURSE GRADUATES TEXT-AND-TALK Consultancy (Thailand) Limited ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1990 เพื่อเป็นสถาบัน
อบรมมาตรฐานเพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาโดยทำการอบรมภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษา
อังกฤษเพื่อธุรกิจ และอบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับพนักงานตามบริษัทต่างๆ รวมถึงหลักสูตรสำหรับเด็กในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและการอบรมส่วนตัวสำหรับครอบครัวและเด็กที่อยู่ใน บ้าน หรือ
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น ความสำเร็จจึงเป็นผลมาจากความพยายามของเรามราเรามีหลักสูตรภาษา
ทุกรูปแบบ รวมถึงหลักสูตรอบรมครู TEFL ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกใน 4 สาขา ที่เร ามีอยู่ได้แก่กรุงเทพมหานครพัทยาเชียงใหม่ และขอนแก่น โดยได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่จากกระทรวงศึกษาธิการ
และชื่อ (ภาษาอังกฤษ)ของสถาบันคือ "TEXT-AND-TALK Consultancy Language Development Academy"


TEXT-AND-TALK ถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้อำนวยการสัญญาติไทยชื่อ JAMES PARMELEE ผู้ซึ่งตัวเขาเอง (มีความรู้ทางด้านภาษาสูงกว่าระดับปริญญาเอก รวมถึงมีทักษะการเขียนใน
ระดับมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการขายและการตลาด
) ในขณะนั้นมีประสบการณ์ถึง 23 ปี ในการอบรมภาษาอังกฤษจนประสบความสำเร็จให้กับคนไทยในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย บริษัท และโรงเรียนสอนภาษาทุกรูปแบบ อาจารย์เจมส์ พร้อม
ด้วยภรรยาได้แก่คุณสุรีย์พรซึ่งเป็นผู้จัดการของโรงเรียนพัฒนาภาษา ของเรา ได้จัดทำ หลักการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถใช้ใน
องค์กรในทุกวันนี้เป็นอย่างดีกล่าวคือ

"เราจะดูแลผู้ที่ดูแลเราเป็นอย่างดี "

1. "เราจะดำเนินธุรกิจเฉพาะในสาขาและในเรื่องที่เรามีข้อมูล มีทักษะ และมีประสบการณ์เท่านั้น"

2. "เราสัญญาว่าจะทำและดำเนินการต่างๆ ตามที่บริษัทลูกค้าและนักเรียนของเราปรารถนาและคาดหวังจากสถาบันอบรมภาษา
มืออาชีพ แต่ไม่เหมือนกับสถาบันคู่แข่งจำนวนมากที่มักจะให้คำปรึกษาเท่านั้น และเราจะทำตามคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้เสมอ"

3. "เราจะจ้างเฉพาะครูที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพให้ทำการอบรมภาษาในนามของ TEXT-AND-TALK"

4. "เราจะดูแลผู้ที่ดูแลเราเป็นอย่างดี" นี่หมายรวมถึงบริษัทลูกค้าและพนักงานของบริษัท [นักเรียนของเรา] นักเรียนทุกคน ครูที่ทำหน้าที่ดี นายหน้าประชาสัมพันธ์ที่จัดหาสถานที่และโอกาสให้กับครูของเราเพื่อที่จะได้สอน และไม่เพียงเท่านี้ พนักงานประจำสำนักงานของเราที่ทำ
การประชาสัมพันธ์ (และกิจกรรมอื่นๆ)  

5. "เราจะขยายบริการของเราในรูปแบบอื่นโดยเร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงหลักสูตอบรมครูภาษาอังกฤษ TEFL  การให้บริการแปล/ตีความเอกสารที่ได้มาตรฐานโลก และทำงานโยมีการเตรียมการอย่างดีเพื่อประโยชน์ของพนักงานบริษัทในประเทศไทย
แต่เพียงแค่บรรลุป้าหมายแห่งการพัฒนาซึ่งเรากล้าให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าด้วยผลงานที่กว้างขวางที่สุด จริงใจที่สุด และดีที่สุด ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรา สามารถจัดเตรียมให้ได้ เรามีความภาคภูมิใจที่จะรายงานให้ทราบว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้รับการยอมรับเป็น
อย่างมาก!

ในปัจจุบันนี้ TEXT-AND-TALK ดำเนินการให้บริการแก่ระดับผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างครบวงจรด้วยบริการงานแปล งานเขียน งานตรวจสอบแก้ไข และงานการตีความภายใต้สัญญลักษณ์ FAX-WRITE® ซึ่งมีการควบคุมและการรับประกันคุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีการ
พิสูจน์อักษา การตรวจสอบแก้ไข และจัดรูปแบบเอกสาร
ในอัตราค่าบริการที่เทียบเคียงกับบริษัทรับแปลเอกสารที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งไม่มี การควบคุม
ดังกล่าว และเรายังสามารถส่งงานให้กับท่านได้รวดเร็วกว่าด้วย

สุดท้ายนี้ เรามีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่า TEXT-AND-TALK Academy มีหลักสูตร TEFL สำหรับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย ซึ่งได้รับการกล่าว ซึ่งเราได้สร้างสรรค์และผลิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ผลิตครูที่จบในระดับ EFL/ESL เกือบ 2,800 คน ซึ่งขณะนีออกไปสอนภาษาอังกฤษใน
สถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และในอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลกด้วย! เบื้องหลังของการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานี้ถือเป็นสิ่งที่น่าติดตาม
กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านเรื่องราวทั้งหมด เกี่ยวกับเร

สิ่งต่างๆ มากมายได้ถูกวางแผนไว้สำหรับอนาคต แต่ตอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะเข้าใจว่าทำไมครูและผู้ที่จบการศึกษาจำนวนมากได้บอกกับเราว่า

"โรงเรียนของคุณได้ทำเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการอบรมภาษา

ของสถาบันภาษาเอกชนในประเทศไทย
มากกว่าสิ่งอื่นหรือผู้อื่นในหลายปีที่ผ่านมา "


― และนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไม เราจึงมีความภาคภูมิใจในตัวเราตามสโลแกนที่ว่า

TTC slogan

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:

AT YOUR COMPANY
AT YOUR HOME
AT OUR SCHOOL
WORKSHOPS
FULLY-EDITED DOCUMENT TRANSLATION SERVICE


 send mail

Send E-mail

Copyright © 1997-20012 TEXT-AND-TALK Consultancy (Thailand) Ltd.
All rights reserved.
Report technical problems to webmaster@langserv.com